Selasa, 02 Juni 2015

Mutiara Doa : Wahai Dzat Yang Membolak-Balikkan Hati


Assalaamualaikum warahmatullaahi wabarokatuh,
.
Innalhamdalillaah, nahmaduhu wanastainuhu, wanastaghfiruh. Wanaudzubillaahiminsyururi anfusina waminsyay yiati amalina, may yahdihillahu fala mudzillalah, wamay yutlil fala hadziyalah. Asyhadu alailahaillallahu wah dahula syarikalah wa assyhadu anna muhammadan abduhu warosuluh.Salallahualaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin illa yaumiddiin.

Fainna ashdaqal hadits kitabaLLAH wa khairal hadyi hadyu Muhammad Salallahualaihiwassalam, wa syarral umuri muhdatsatuha, Wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar Ammabadu

Doa-doa Yang Disunahkah

Berikut adalah doa-doa yang sahih dari Rasulallohu :
Doa-doa ini dapat dibaca kapan saja,terutama pada sujud dalam shalat maupun dalam duduk tasyahud (baca syarat-syarat mebaca doa dalam duduk tasyahud pent-)

Doa dibawah ini adalah doa yang dimintakan untuk agar kita tetap tegar dan istiqomah diatas agama yang benar.


 • Yaa Muqallibal Quluub, Tsabbit Qalbi Ala Diinik

  Artinya: Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami di atas agama-Mu.
  [HR.Tirmidzi 3522, Ahmad 4/302, al-Hakim 1/525, Lihat Shohih Sunan Tirmidzi III no.2792]


 • Yaa Muqallibal Quluub, Tsabbit Qalbi Ala Taatik

  Artinya: Wahai Dzat yg membolak-balikan hati teguhkanlah hatiku diatas ketaatan kepadamu
  [HR. Muslim (no. 2654)]


 • Allaahumma Musharrifal Quluub, Sharrif Quluubanaa Alaa Thoatika

  Artinya: Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu. (HR. Muslim)


 • Rabbabaa Laa Tuzigh Quluubanaa Bada Idz Hadaitanaa wa Hab Lana Mil-Ladunka Rahmatan Innaka Antal-Wahhaab

  Artinya: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia).
  (QS. Ali Imran: 7)

Penjelasan Hadits

1.Hadits pertama

Nawwas bin Saman Al Kilabi berkata, Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

Tidak ada satu hati pun kecuali ia berada di antara dua jari dari Jari-Jemari Rabb semesta alam.

Jika Dia ingin memberikannya keistiqamahan niscaya Ia akan berikan keistiqamahan padanya. Dan jika Dia ingin memalingkannya (dari Islam) niscaya akan dipalingkan-Nya dari Islam.

Dan beliau berdoa:

Wahai Dzat yang membulak-balikkan hati tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu

Dan Al Mizan juga berada di Jari Ar Rahman azza wajalla Dia lah yang meringankan dan mengangkatnya.

(HR. Ahmad; dishahiihkan syaikh muqbil dalam shahiihul musnad)

2.Hadits kedua

dari Anas ia berkata; Bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan doa:

Ya Allah Dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu

Anas berkata; Maka kami (PARA SHAHABAT) berkata;

Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada wahyu yang engkau bawa, maka apakah engkau masih mengkhawatirkan kami?

Beliau menjawab:

Ya, sesungguhnya hati itu berada di antara jari-jari Allah azza wajalla, Dialah yang membolak-balikkannya.

(HR. Ahmad; Ibnu Adiy berkata didalamnya terdapat perawi yang bernama Abu Sufyan dan dia tidak mengapa.)

Dalam riwayat at-Tirmidziy dengan lafazh:

Benar, sesungguhnya hati itu berada diantara jari-jari Allah, Ia membolak-balikannya sekehendakNya.

(HR.at Tirmidizy dishahiihkan syaikh al-albaaniy dalam shahiih at Tirmidziy)

3.Hadits ketiga

dari Aa-isyah radhiyallahu anhaa berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan;

Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu dan ketaatan kepada-Mu

Lalu dikatakan kepada beliau, wahai Rasulullah! Affan telah berkata; Aisyah telah berkata kepadanya, sesungguhnya engkau memperbanyak membaca;

Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu dan ketaatan kepada-Mu

Beliau bersabda:

Apa yang membuatku aman, sesungguhnya hati hamba berada diantara dua ujung jari-jemari Arrahman, apabila Ia berkehendak untuk memabalikkan hati seorang hamba maka Ia akan membalikkannya.

(HR. Ahmad; dalam hadits ini terdapat perawi yang MAJHULAH yaitu: AMANAH BINTI ABDILLAH; dan juga terdapat perawi yang LEMAH yaitu: ali bin zaid)

Namun dalam riwayat lain yang berbunyi:

dari Aa-isyah radhiyallahu anhaa berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan;

Yaa mutsabbital quluub tsabbit qalbiy ala diinik

Bersabda Rasulullah:

Benar, akan tetapi siapakah yang merasa aman wahai aa-isyah; sedangkan hati seorang hamba berada diantara jari-jemari ar-rahmaan?!

(Maka hadits ini DISHAHIIHKAN oleh Syaikh al-albaaniy dalam takhrij kitaabus sunan)

4.Hadits keempat

Ditanyakan kepada Ummu Salamah;

Wahai Ummul mukminin! Doa apakah yang paling banyak Rasulullah shalallahualahi wa sallam baca ketika bersamamu?

ia menjawab;

Doa beliau yang paling banyak adalah:

Wahai yang membolak-balikkan hati! Teguhkanlah hatiku senantiasa di atas agamamu

Ia berkata;

Lalu aku bertanya kepada beliau, Wahai Rasulullah! Kenapa doa yang paling banyak engkau baca:

Wahai yang membolak-balikkan hati! Teguhkanlah hatiku senantiasa di atas agamaMu?

beliau menjawab;

Wahai Ummu Salamah! Tidaklah anak keturunan Adam kecuali hatinya berada di antara dua jari dari-jari Allah Azzawajalla. Bila Ia berkehendak akan meluruskannya dan bila Ia berkehendak maka akan menyesatkannya.

(HR. Ahmad; dalam sanadnya terdapat Syahar bin Hawsyab dan dia didhaifkan para ulama)

Namun dalam riwayat lain, dengan lafazh

Wahai Ummu Salamah! Tidaklah anak keturunan Adam kecuali hatinya berada di antara dua jari dari-jari ar Rahmaan. Bila Ia berkehendak akan meluruskannya dan bila Ia berkehendak maka akan menyesatkannya.

(maka hadits ini diSHAHIIHkan syaikh al Albaaniy dalam takhrij kitabus sunan)

Dalam riwayat lain:

Ummu Salamah meceritakan bahwa Rasulullah shalallahualaihi wa sallam memperbanyak dalam doanya:

Ya Allah, yang membolak balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu

Ia berkata; saya berkata;

Wahai Rasululah! Apakah hati itu berbolak balik?

beliau menjawab:

Ya, tidaklah ciptaan Allah dari manusia anak keturunan Adam kecuali hatinya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah.

Bila Allah Azzawajalla berkehendak, Ia akan meluruskannya, dan jiwka Allah berkehendak, Ia akan menyesatkannya.

-6.866667109.133333

Mutiara Doa : Wahai Dzat Yang Membolak-Balikkan Hati

Artikel Terkait

Mutiara Doa : Wahai Dzat Yang Membolak-Balikkan Hati
4/ 5
Oleh

Berlangganan

Suka dengan artikel di atas? Silakan berlangganan gratis via email